Välkommen till BVT – Brämhults Värmeteknik AB

Våra tjänster

Entreprenader
Vi utför alla typer av rörentreprenader såsom vatten och avlopp, värme och kyla. Avser både nybyggnationer och reparationer.

Totalentreprenader
Vi utför totalentreprenader t ex vid kulvertbyten, ombyggnad av värmecentraler mm. Där åtar vi oss hela projektet.

Injustering/värmeoptimering
Vi utför injustering/värmeoptimering av värme- och kylsystem.

Service
Vi utför alla typer av servicearbeten.

Värmepumpar
Vi utför totalinstallationer av värmepumpar med allt från borrning, installation och igångkörning.

  • Detta är ett urval av våra tjänster.
    Ta gärna kontakt med oss.
  • Vi arbetar främst i Borås med omnejd.
  • Våra kunder är byggföretag, fastighetsägare, bostadsrätter, kommun, industrier och privatpersoner.
  • Innehar F-skattsedel.
  • Hanterar ROT-avdrag.