Välkommen till BVT – Brämhults Värmeteknik AB

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy
Företaget skall alltid erbjuda kvalificerade tekniska kunskaper och utföra arbetsuppgifter på ett fackmannamässigt sätt. Ansvarstagande, engagemang och kompetens är naturliga kvalifikationer som samtliga anställda skall inneha och ha förmågan att göra till en del av det dagliga arbetet.

I företagets verksamhet skall kvalitet alltid vara en naturlig och väl inarbetade del som varje anställd ständigt medverkar för att uppnå och förbättra.

Företaget skall alltid leverera produkter och tjänster med optimal kvalitet. Optimal kvalitet är liktydigt med att våra produkter och tjänster alltid motsvara kundernas krav och önskemål på ett tillfredsställande sätt.

En nöjd kund, såväl intern som extern, är målsättningen med företagets verksamhet. En nöjd kund inger förtroende, förtroende är till för att leva upp till.

ISO 9001:2008
5:3

Miljöpolicy
Företaget skall alltid utföra sin verksamhet på sådant sätt att en miljömässigt hållbar utveckling erhålls, såväl under projekt, entreprenad eller installation som efter slutförandet av dessa. I företagets verksamhet skall miljö alltid vara en naturlig och väl inarbetade del som varje anställd ständigt medverkar för att uppnå och förbättra.

Företaget skall alltid leverera produkter och tjänster på ett optimalt miljöanpassat sätt.

Ett optimalt miljöanpassat sätt innebär att verksamhet och produkter skall förhindra att negativ miljöpåverkan förekommer i så stor utsträckning som möjligt och att ställda miljökrav från beställare, myndigheter och/eller lagar i alla miljöaspekter som kan tänkas förekomma alltid överträffas.

Företaget ska jobba kontinuerligt med att förbättra och minska miljöpåverkan som uppkommer i samband med företagets verksamhet. En bra miljö är en förutsättning för alla och en målsättning för oss.

ISO 14001:2004
4.2